Volikogu liikmed

8.06.17
Nimi Valimisnimekiri Haridus Telefon

E-post

Leelo Lusik Ühtne koduvald kõrgem 51 42 621 

leelo.lusik@mail.ee

Kert Alamaa Ühtne koduvald kesk-eri 52 988 49

selber@hot.ee

Vilja Alamaa Ühtne koduvald kerk-eri 56 453 560

valamaa@hot.ee

Toivo Võsumets Ühtne koduvald kesk 51 047 49

toix@merit.ee

Enn Kuslap Ühtne koduvald kõrgem 51 86 428

enn@karjamoisa.ee

Lauri Luur Ühtne koduvald kõrgem 52 37 966

lauri.luur@gmail.com

Elina Leiner Ühtne koduvald kõrgem 51 946 302

elina@leiner.ee

Triin Aaspalu Ühtne koduvald   53 964 683

triinaaspalu1@hot.ee

Villi Sutt Ühtne koduvald põhi 52 059 84

villisutt@gmail.com

Veiko Tamla Ühtne koduvald kõrgem 58 440 470

veikotamla@gmail.com

Merike Kalden Ühtne koduvald kesk 52 028 30

merikekalden@gmail.com

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS