Volikogu komisjonid

27.12.16

Revisjonikomisjon 

Revisjonikomisjoni põhimäärus

Revisjonikomisjoni kontrollib:

  • vallavalitsuse tegevuse vastavust vallavolikogu õigusaktidele;
  • vallaeelarve tuluartiklite tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulu vastavust vallaeelarvele;
  • vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste või kohaliku omavalituse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust, raamatupidamise õigsust ning asutuste valdusesse antud vallavara kasutamise sihipärasust;
  • valla sõlmitud lepingute täitmist;
  • hindab vallaeelarve täitmist. 

 

Esimees: Merike Kalden tel: 52 02 830, merikekalden@gmail.com

Aseesimees: Enn Kuslap tel: 51 86 428, enn@karjamoisa.ee

Liikmed: Elina Leiner

 

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni põhimäärus

Majanduskomisjoni tegevusvaldkonnad on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, teede korrashoid, jäätmemajandus.

 

Esimees: Enn Kuslap tel: 51 86 428, enn@karjamoisa.ee

Aseesimees: Kert Alamaa tel: 52 98 849, selber@hot.ee 

Liikmed: Lauri Luur, Valev Udras, Aime Kapp, Andres Närep, Andres Hansen, Margus Tõrva, Villi Sutt, Avo Roosvalt

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimäärus

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevusvaldkonnad on sotsiaalhoolekanne, lastekaitse, tervishoid.

 

Esimees: Lauri Luur  tel: 52 37 966, lauri.luur@gmail.com

Aseesimees: Leelo Lusik tel: 51 42 621, leelo.lusik@mail.ee

Liikmed: Sirje Juss, Viiu Tamla, Ly Jõgila, Tatjana Kakko

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus

Kultuuri- ja spordikomisjoni tegevusvaldkonnad on kultuur, sport, külaliikumine, vaba aeg.

 

Esimees: Toivo Võsumets tel: 51 047 49, toix@hot.ee

Aseesimees: Roland Hiiemäe tel: 53 817 745

Liikmed: Vilja Alamaa, Kristi Kivissaar, Veiko Tamla, Pille Kuusik, Ülle Krusemann

 

Haridus- ja noorsookomisjon

Haridus- ja noorsookomisjoni põhimäärus

Haridus- ja noorsookomisjoni tegevusvaldkonnad on haridus, huviharidus ja noorsootöö.

 

Esimees: Elina Leiner tel: 51 946 302, elina@leiner.ee

Aseesimees: Toivo Võsumets tel: 51 047 49, toix@hot.ee

Liikmed: Anneli Uibu, Kristi Kivisaar, Pille Kuusik

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS