Teed

Are valla avalike teede kogupikkus on 159,7 km. Sellest moodustavad riigiteed 44,7 km, erateed 13,5 km ja vallateed 101,5 km. Teede kogupikkusest on mustkattega 25,2 km ja kruusakattega 134,5 km. Lisaks sellele on avalikult mittekasutatavaid erateid 32 km.

 

Riigiteede hooldusega tegeleb Eesti Teed AS.

http://www.eestiteed.eu/

Vallikraavi 4

Rakvere

telefon: 326 4681

e-post: info@eestiteed.eu

 

Are valla teede hooldusega tegeleb Are vallavalitsuses abivallavanem Aldo Pitser

telefon: 44 51 875; 5551 0654

e-post: abivallavanem@arevald.ee

 

Are valla teehoiukava 2017-2021

Are valla teehoiukava 2017-2021

Lisa 1. Are vallas inventeeritud kohalike teede nimekiri

Lisa 2. Are vallas inventeeritud kohalike teede katete liik ja laiused

Lisa 3. Are valla kohalike teede seisukord

Lisa 4. Are valla kohalike teede truubid ja nende seisukord

Lisa 5. Are vallas inventeerimise käigus tehtud kohalike teede fotod

Lisa 6. Are valla inventeerimise käigus tehtud kohalie teede videod

Lisadega 5 ja 6 on võimalik tutvuda Are Vallavalitsuses.