Ohtlikud jäätmed

14.01.16

Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolsest inimorganismile või looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust. Teadmised ja kogemused on määrava tähtsusega ohtlike jäätmete ohutul kõrvaldamisel.

 

Ohtlikud jäätmed on:

 • patareid ja akud
 • vana õli ja õli sisaldavad jäätmed
 • päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • vananenud ravimid
 • külmkapid, televiisorid ja monitorid
 • värvid, lakid, liimid ja lahustid
 • saastunud pinnas
 • asbesti sisaldavad materjalid (nt eterniitplaat)
 • ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms,)
 • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms.)
 • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid) 

Ohtlikud jäätmed (väikesekabariidilised) saab viia Are alevikus Pärivere biopuhasti juures asuvasse kogumispunkti. (Eelnevalt kokku leppida telefonil nr 52 98 849). Ülejäänud ohtlikud jäätmed saab viia Pärnu-Jaagupi jäätmejaama (Soo tn 5, rohkem infot aadressil: https://www.halingavald.ee/keskkond/jaatmemajandus/jaatmejaam) või  Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu rohkem infot http://paikre.ee/sorteerimisjaam.html ) või Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald rohkem infot http://www.paikre.ee/prygila.html )

Patareisid saab ära anda kauplustesse ning punastesse kogumiskastidesse, mis asuvad Are Vallakeskuses (Pärivere tee 17) ja Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6).

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS