Linnus "Lõimemägi"

19.05.14

Lõimemägi asub Are vallas, Niidu külas, Tõnisete kinnistul. Lõimemägi jääb Halinga ja Tabria küla vahelisest teest 700 m lõunasse ja sellega risti kulgevast metsavaheteest 380 m läände. Akupere linnus jääb Lõimemäest 1,2 km kaugusele. 

Kirjeldus

Lõimemäena on kaitse all loode-kagu suunaline 130 m pikkune ja 40 m laiune kõrgem ala metsas. Hoolimata rahvapärasest nimetusest "Lõimemägi" sellel paigal mäele iseloomulikke tunnuseid ei ole. Lõimemägi on keset metsa üsna lage ala, on vaid paar suuremat ja vanemat puud. Maapinnal on hästi jälgitav sirge ja pikk maakividest laotud rada. 

Lõimemäge võib liigitada pelgupaik-linnuste hulka. Pelgupaigad on pakkunud kaitset rahututel aegadel, pakku on mindud kas paksudesse metsadesse, sohu, rabasaartele või koobastesse - kohtadesse, mis asuvad asustatud paikadest eemal ja on raskesti ligipääsetavad. 

 

Ajalugu

Lõimemäge on oma teoses "Muinasaja teadus eestlaste maal. Kohalised muinasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi maakonnast" maininud Jakobi kihelkonna linnuste ja pelgupaikade all ka Jaan Jung. Talle saadetud teadete järgi olla Enge vallas kaks mäge: üks Haagupere ja teine Lõime mägi. Seal olla vanal ajal kaks Eesti vanemat elanud, kes väga rikkad olnud. Neil mägedel olnud vist suured pihapuu aed ümber ja suured raud väravad ees. (.....) Ka olla nendel eluasemetel vall ümber olnud. Lõimemäge on maininud ka V.Lõugas ja J.Selirand raamatus "Arheoloogia Eestimaa teedel".

Riikliku arheoloogiamälestisena võeti Lõimemägi kaitse alla 1997. aastal.

 

foto aadressilt: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=11719

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS