Lepplaane koolimaja

Lepplaane koolimaja
August Esop, J. Ilmas 1936.
 
Jälg 1930. aastate keskpaiga eluasemepoliitikast, mille kohaselt rajati kõrvalistesse
maapiirkondadesse uudisasundusi, nende keskmeks oli sageli moodsat arhitektuurikeelt ja
taluarhitektuuri traditsioone kombineerivad koolimajad.
 
Asub endises ning tänaseks suuresti hävinenud Erika Nõva planeerimiskava alusel valminud 1930. aastate uudisasunduses. Kenade proportsioonidega Lkujuline kivihoone pikemas
tiivas oli algselt kaks avarat klassiruumi ja peafassaadi pool saal. Lühemas kelpkatusega osas pääses avarast vestibüülist II korruse korteritesse.
 
Pärast kooli sulgemist tegutses siin lasteead, praegu eraomanduses.