Teata koheselt hädaohus või abivajavast lapsest

 

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

 E-post

Humanitaarnõunik

Tiina Männik

5556 2120

humanitaarnounik@arevald.ee

Sotsiaaltöötaja

Heli Tõrva

529 3053

sotsiaaltootaja@arevald.ee

Lääne prefektuuri

noorsoopolitseinik

Alar Abel

529 5786

alar.abel@politsei.ee

Lääne prefektuuri

piirkonnapolitseinik

Rain Reinson

5788 0232

rain.reinson@politsei.ee

 

Hädaohus olevast lapsest – hädaabinumbril 112

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. (Lastekaitseseadus §30)

Abivajavast lapsest – sotsiaaltöötajale (tel 529 3053 ) või humanitaarnõunikule (tel 5556 2120) või lasteabitelefonile 116 111

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. (Lastekaisteseadus §26)

Lasteabitelefon 116 111

Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida.