Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamine

Alates 31.08.2015 korraldati Suigu Lasteaed-Algkooli tegevus ümber järgmiselt:

  • lõpetati koolitustegevus alushariduse tasemel ning põhikooli I ja II astmel;
  • liideti I kuni IV klass Are Põhikooliga;
  • liideti lasteaed, tegutsemiskohaga Lasteaia tee 2, Suigu küla, Are vald, Are Põhikooliga;
  • Ümberkorraldatud haridusasutuse nimetuseks on "Are Kool"

Are Vallavolikogu otsus Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamisest

Are Kool

14.11.17

Are Kool annab häid teadmisi, oskusi mõtelda, orienteeruda ja areneda kaasaegses maailmas, jäädes samal ajal tunnustama ja austama Eesti ja kodukandi kultuuri. 

Aadress: Kooli 1, Are alevik, Tori vald, Pärnumaa 87301

Direktor: Anneli Uibu tel: 44 75 530, direktor@are.edu.ee

Õpetajate tuba: 44 75 531 

E-post: info@are.edu.ee

Kodulehekülg: www.are.edu.ee

Are Kooli blogi

Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019

 

Avaldus Are Kooli vastuvõtmiseks pdf, doc

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS