Kivikalme

19.05.14

Kivikalme asub Are vallas, Tabria külas, Uida maaüksusel. Mälestis jääb Suigu-Pärnu-Jaagupi teest 100 m itta, Tabria asula südamest u 300 m põhja.

Kirjeldus

Kalme paikneb kõrgemal põlluserval ja kujutab endast ovaalse põhiplaaniga 20 m pikkust ja keskosast 15 m laiust SO-NW suunalist lamedat küngast. Künka keskossa on põlluharimise käigust kogutud kive. Kalme pind on kaetud tiheda murukamaraga. 1900. aastal kaevas kalmet Pärnu Muinasuurimise Selts ja avastati põletamata ja põletatud luid, kuid panuste puudumine ei lubanud kalmet täpsemalt dateerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto aadressilt: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=11720

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS