Mõisamaja maaüksuse detailplaneering

Lemmiku kinnistu detailplaneering

Ritsika tn 10 detailplaneering

Sepapõllu katastriüksuse ja sellega külgneva Niidu tee (1490470) detailplaneering

Are vallas Eavere külas asuva Sepapõllu katastriüksuse ja sellega külgneva Niidu tee (nr 1490470) detailplaneering on kehtestatud 29.12.2009 Are Vallavolikogu otsusega nr 75.

Suigu Lasteaed-Algkooli maaüksuse detailplaneering

Are vallas Suigu külas asuva Suigu Lasteaed-Algkooli maaüksuse detailplaneering on kehtestatud 12.11.2009 Are Vallavolikogu otsusega nr 69.

Vana tn 2 kinnistu detailplaneering

Are alevikus asuv Vana tn 2 kinnistu detailplaneering on kehtestatud  12.08.2009 Are Vallavolikogu otsusega nr 38.

Räägujõe kinnistu detailplaneering

Are vallas Kurena külas Räägujõe kinnistu detailplaneering on kehtestatud 29.08.2008 Are Vallavolikogu otsusega nr 49

Räägunurga kinnistu detailplaneering

Are vallas Kurena külas asuva Räägunurga kinnistu detailplaneering on kehtestatud 27.06.2008 Are Vallavolikogu otsusega nr 41.

Uus tn 11 kinnistu detailplaneering

Are alevikus Uus tn 11 kinnistu detailplaneering on kehtestatud 25.05.2007 Are Vallavolikogu otsusega nr 34.

Teeveere kinnistu detailplaneering

Are vallas Kurena külas asuv Teeveere kinnistu detailplaneering on kehtestatud 19.01.2007 Are Vallavolikogu otsusega nr 1.

Kaldapealse kinnistu detailplaneering

Are vallas Kurena külas Kaldapealse kinnistu detailplaneering on kehtestatud 14.12.2007 Are Vallavolikogu otsusega nr 91.

Kase kinnistu detailplaneering

Are Põhikooli võimla detailplaneering

Are alevikus asuva Are Põhikooli võimla detailplaneering kehtestati 16.12.2005 Are Vallavolikogu otsusega nr 72.

Ristiku maaüksuse detailplaneering

Are vallas Kurena külas asuva Ristiku maaüksuse detailplaneering on kehtestatud 26.08.2005 Are Vallavolikogu otsusega nr 41.

Saareke kinnistu detailplaneering

Are vallas Kurena külas Saareke kinnistu detailplaneering on kehtestatud 26.08.2005 Are Vallavolikogu otsusega nr 42.

Oja katastriüksuse detailplaneering

Are alevikus asuva Oja katastriüksuse detailplaneering on kinnitatud 21.09.2001 Are Vallavalitsuse korraldusega nr 140.