Jäätmemajandus

Are vallas teostab alates 01.06.2017 korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS. Täpsemat informatsiooni saad SIIT.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni kohalikust omavalitsusest ja Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditelefonilt 435 5025, e-posti teel aadressilt parnu@keskkonnateenused.ee  või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke julgesti klienditeenindusega ühendust.

Teenuste hinnakiri alates 01.06.2017

 

Are valla jäätmeregistri pidaja kontaktandmed: 

Signe Rõngas
Pärivere tee 17 Are alevik Are vald
Telefon: 445 1868; 525 3189
E-post: vallavanem@arevald.ee

Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava aastateks 2016-2020 

 

Kuidas prügi sortida?

Prügi sorteerimise tabel

Mis saab jäätmetest edasi?

 

 Õigusaktid

Blanketid

Kuidas käituda jäätmetega?

Pandipakendi vastuvõtu, segapakendi-, paberi-papi konteinerite ja ohtlike jäätmete vastuvõtu asukohad Are vallas

Pandipakendi vastuvõtt

  1. Mägi Trading OÜ Are kauplus;
  2. Mägi Trading OÜ Suigu kauplus Suigu külas.

Üldkasutatavad segapakendi konteinerid Are vallas

1.      Are kaupluse kõrval parklas;

2.      Suigu seltsimaja taga parklas;

3.      Lepplaane külas bussipeatuse kõrval;

4.      Niidu külas pargi kõrval;

5.      Suigu külas ridaelamu ees;

6.      Suigu külas kortermajade kõrval;

7.      Are alevik, Tehnika tn 4 kõrval;

8.      Are alevikus kortermajade kõrval;

9.      Are alevikus tänaval Oja põik.

 

Üldkasutatavad paberi-papi konteinerid Are vallas

1.      Vallamaja kõrval Are alevikus;

2.      Suigu seltsimaja taga parklas.

 

Ohtlikke jäätmeid on võimalik ära anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaama Soo tn 5, Paikre Sorteerimisjaama Raba tn 39 Pärnu linnas.

 

Elektri- ja elektroonikajäätmed (ohtlikud jäätmed)

Juhul kui inimene ostab uue seadme, siis on tal õigus anda vana sama liiki ja otstarvet täitev seade ka samasse kauplusesse tagasi.

Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.

Elektri- ja elektroonika jäätmeid saab ära viia Are alevikus Pärivere biopuhasti juures asuvasse kogumispunkti (tel 5298849), Pärnu-Jaagupi jäätmejaama (Soo 5), Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald)

Elektri- ja elektroonikajäätmete ära andmise võimalused:  http://www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=4&page_id=5&county=parnumaa#DOWN

 

Vanarehvid

Sõiduautorehvid saab eraisik ära viia Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald). Tasuta võtab vanarehve vastu AS Ragn-Sells.

Vanarehvide äraandmise võimalused: http://rehviliit.ee/web2/?cat_ID=9&page_id=34&county=parnumaa

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed

  • Tellida ehitus- ja lammutusjäätmete äravedu jäätmekäitlusettevõttelt (nt Ragn-Sells AS, OÜ Paikre).
  • Korraldada ise jäätmete äraveo transport Paikre prügilasse.

Olmejäätmed ja biolagunevad jäätmed

Segaolmejäätmed lähevad otse prügimäele ning nende ladestamine seal tuleb inimestel kinni maksta. Are vallas on korraldatud olmejäätmete vedu läbi prügiveofirma Ragn-Sells.

 

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale

12.06.2013

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.

Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk "PE" või "PP" või tekst "võib põletada" ei tohi kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.

Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni püüda, nagu tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil. 

Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem ohtlikke saasteained õhku paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. Kahju on ka sellepärast suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme selle ise sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea.

Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja korstnaid, mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.

Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel, nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse. Samuti ei saa inimene veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib olla plahvatusohtlik.

Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu, sest ainult nii saab kindel olla, et need jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.

Autor:

Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist