Jäätmejaam

Vastavalt lepingule on võimalik Halinga jäätmejaama anda ära järgmised jäätmeliigid vastavalt hinnakirjale.

1) paber ja kartong 

2) plastid 

3) metallid 

4) klaas 

5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed 

6) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed 

7) puit 

8) tekstiil 

9) suurjäätmed 

10) olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid