Are Vallavolikogu istung 13.10.2017

KUTSE

 

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 50. istungiks kokku reedel, 13. oktoobril 2017.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

Päevakorra projekt:

  1. 2018. aasta Tori valla eelarve koosseisus oleva eelarve kava heakskiitmine

Ettekandja pearaamatupidaja Maili Hiiemäe

  1. Are valla eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine

Ettekandjad vallavanem Signe Rõngas/pearaamatupidaja Maili Hiiemäe

  1. Are valla arengukava 2017-2026 kinnitamine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

  1. Are Vallavolikogu 24.03.2017 määruse nr 9 „Are valla teehoiukava 2017-2021" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

  1. Nõusoleku andmine vallavara tasuta kasutamise lepingu muutmiseks

            Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

     6.  Vallavanemale hüvitise määramine

           Ettekandja volikogu esimees Lauri Luur

     7.    Info

7.1.VIA Baltica projekteerimine (Are ümbersõit)

      Ettekandja abivallavanem Aldo Pitsner

7.2.Tegevused pärast Tori valla moodustumist

      Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

7.3. Vallavanema informatsioon

          

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees