Hanked

 

Are Vallavalitsuse poolt korraldatavate hangetega on võimalik tutvuda e-riigihangete keskkonnas

Hankekord

Are valla 2017. aasta hankeplaan

Hinnaküsimine Are valla vallateede teeäärte niitmistööde teostamiseks

23.05.17

Are vallavalitsus ootab hinnapakkumust Are valla teede teeäärte niitmiseks 2017 suveperioodil. Töid teostatakse orienteeruvalt kaks korda suveperioodil sõltuvalt taimestiku kasvust. Täpne tööde teostamise aeg lepitakse kokku täiendavalt. Tehnika valmisolek tööde teostamiseks peab olema 15 juuni 2017.

Niitmistööde teostamiseks kasutatav tehnika peab tagama, et niidetav hein ei satuks niitmise järgselt sõiduteele. Töövõtja peab arvestama, et peab koristama sõiduteele sattunud heina ilma täiendavat tasu saamata. Tööde eest esitatud arvet ei tasuta vallavalitsuse poolt enne, kui töömaa on üle vaadatud ja koristatud.

Hinnapakkumuses tuua välja niitmistööde teostamise 1 km hind eraldi ja koos käibemaksuga.

Hinnapakkumusi ootame Are vallavalitsusse kirjalikult 05. juuniks 2017 kella 10.00 või meiliaadressil: abivallavanem@arevald.ee

Küsimused samal meiliaadressil, või tel. 5551 0654

 

Koostas:

abivallavanem

Aldo Pitsner

Hanketeate avaldamine

Riigihangete registris avaldati lihthanketeade viitenumbriga 187768 Kooli tänava rekonstrueerimine - kergliiklustee rajamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.07.2017.

09.06.2017 avaldati Riigihangete registris lihthanketeade viitenumbriga 187452 Suigu Lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.06.2017 kell 10.00.

Riigihangete registris avaldati 05.05.2017  Hanketeade lihthanke 186186, "Are aleviku ja Suigu küla tänavavalgustuse ehitamine" kohta.