Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2017

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" punktid 11.11, 11.12 ja 12.5 ning Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepanekud annab Are Vallavalitsus

korralduse:

1. „Rahuldada hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused summas 35 427,26 (kolmkümmend viis tuhat nelisada kakskümmend seitse eurot ja 26 senti) eurot."

2. Rahuldada täielikult järgmised hajaasustuse programmi taotlused:

2.1. Leho Kuusiku poolt esitatud taotlus nimetusega „Kuusiku-Leho juurdepääsutee kuivendamine ja parandamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 4000 eurot, toetuse suurus 6500 (kuus tuhat viissada) eurot;

2.2. Anti Tölp poolt esitatud taotlus nimetusega „Puurkaevu rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1470,00 eurot, toetuse suurus 2940,00 (kaks tuhat üheksasada nelikümmend) eurot;

2.3. Allar Annusveri poolt esitatud taotlus nimetusega „Parisselja küla Põikoja talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1500,00 eurot, toetuse suurus 3000,00 (kolm tuhat) eurot;

2.4. Argo Kruusmägi poolt esitatud taotlus nimetusega „Ristoli, Murru küla, Are vald, Pärnumaa kanalisatsiooni omapuhasti rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 916,00 eurot, toetuse suurus 1832,00 (üks tuhat kaheksasada kolmkümmend kaks) eurot;

2.5. Elle Tugedami poolt esitatud taotlus nimetusega „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Nurme talule", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 936 eurot, toetuse suurus 1872,00 (üks tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) eurot;

2.6. Kuido Oago poolt esitatud taotlus nimetusega „Suigu küla Karu talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1450,00 eurot, toetuse suurus 2900,00 (kaks tuhat üheksasada) eurot;

2.7. Heli-Kristiina Syrjälä poolt esitatud taotlus nimetusega „Lepplaane küla Niidu talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1450,00 eurot, toetuse suurus 2900,00 (kaks tuhat üheksasada) eurot;

2.8. Lembit Siimeri poolt esitatud taotlus nimetusega „Pärna talu juurdepääsutee", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 530,41 eurot, toetuse suurus 1060,80 (üks tuhat kuuskümmend eurot ja 80 senti) eurot;

2.9. Silver Sepp poolt esitatud taotlus nimetusega „Kadaka talu veesüsteemi projekt", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 900,00 eurot, toetuse suurus 1800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot;

2.10. Harry Veskimägi poolt esitatud taotlus nimetusega „Lülle talu kanalisatsiooni ehitamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 798,40 eurot, toetuse suurus 1596,80 (üks tuhat viissada üheksakümmend kuus eurot ja 80 senti) eurot;

2.11. Kaido Kägu poolt esitatud taotlus nimetusega „Ees-Soo talu, Pärivere küla, Are vald Pärnumaa (juurdepääsutee remont)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 822,84 eurot, toetuse suurus 1645,67 (üks tuhat kuussada nelikümmend viis eurot 67 senti) eurot.

2.12  Agu Pärnasalu poolt esitatud taotlus nimetusega „Are vald, Lepplaane küla, Aru kinnistu kanalisatsiooni renoveerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 876,00 eurot, toetuse suurus 1752 (üks tuhat seitsesada viiskümmend kaks) eurot.

2.13  Silver Sepp poolt esitatud taotlus nimetusega „Kadaka talu kanalisatsiooni projekt", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 872,00 eurot, toetuse suurus 1744,00 (üks tuhat seitsesada nelikümmend neli) eurot.

 2.14 Margus Raudseppa poolt esitatud taotlus nimetusega „Tolle talu kodumajapidamiste juurdepääsutee rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1892 eurot, toetuse suurus 3784 (kolm tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) eurot.