Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2015

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, siseministri 20.02.2015 käskkirja nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument" ja Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepanekud otsustas Are Vallavalitsus rahuldada järgmised taotlused summas 39357,18 eurot:

1. Hardo Mitt poolt esitatud taotlus nimetusega „Sillaotsa talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1598,00 eurot, toetuse suurus 3195,00 (kolm tuhat ükssada üheksakümmend viis) eurot;

2. Raivo Reinsalu poolt esitatud taotlus nimetusega „Küti kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1040,00 eurot, toetuse suurus 2080,00 (kaks tuhat kaheksakümmend) eurot;

3. Aive Rehtla poolt esitatud taotlus nimetusega „Tölbi-Sandre talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2380,00 eurot, toetuse suurus 4760,00 (neli tuhat seitsesada kuuskümmend) eurot;

4. Jaan Selling poolt esitatud taotlus nimetusega „Oti talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2252,00 eurot, toetuse suurus 4504,00 (neli tuhat viissada neli) eurot;

5. Jaan-Hardi Prints poolt esitatud taotlus nimetusega „Murru talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 995,00 eurot, toetuse suurus 1993,00 (üks tuhat üheksasada üheksakümmend kolm) eurot;

6. Janek Kõnnussaar poolt esitatud taotlus nimetusega „Männi-Mäe talu juurdepääsutee rekonstrueerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2984,00 eurot, toetuse suurus 5968,00 (viis tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa) eurot;

7. Lydia Rea poolt esitatud taotlus nimetusega „Rehe talu kanalisatsiooni rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 680,00 eurot, toetuse suurus 1360,00 (üks tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot;

8. Ivar Tali poolt esitatud taotlus nimetusega „Jõekalda talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 956,00 eurot, toetuse suurus 1912,00 (üks tuhat üheksasada kaksteist) eurot;

9. Andres Närep poolt esitatud taotlus nimetusega „Mätta, Võlla küla, Are vald juurdepääsutee remont", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 3050,00 eurot, toetuse suurus 6090,77 (kuus tuhat üheksakümmend eurot ja 77 senti) eurot;

10. Rauno Käsper poolt esitatud taotlus nimetusega „Ritsika tn 10 veefiltri paigaldus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 631,21 eurot, toetuse suurus 1262,41 (üks tuhat kakssada kuuskümmend kaks eurot ja 41 senti) eurot;

11. Anti Tölp poolt esitatud taotlus nimetusega „Uru talu kanalisatsiooni rekonstrueerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1212,00 eurot, toetuse suurus 2424,00 (kaks tuhat nelisada kakskümmend neli) eurot;

12. Pille Avamets poolt esitatud taotlus nimetusega „Indreku talu veesüsteemi ehitus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1904,00 eurot, toetuse suurus 3808,00 (kolm tuhat kaheksasada kaheksa) eurot.