Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2014

9.10.14

Võttes aluseks regionaalministri 18.03.2014 käskkirja nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm", Are Vallavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 22 „Hajaasustuse programmis osalemine ja kaasrahastamine" ja Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepaneku otsustas Are Vallavalitsus rahuldada täielikult järgmised hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused summas 48 470,80 (nelikümmend kaheksa tuhat nelisada seitsekümmend eurot ja 80 senti) eurot:

1.1. Toomas Toimeta esitatud taotlus nimetusega „Murru küla, Kopli talu veesüsteemi ja reoveesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2488,00 eurot, toetuse suurus 4976,00 (neli tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) eurot;

1.2. Ivo Reimann esitatud taotlus nimetusega „Are vald, Eavere küla, Meelise juurdepääsutee rekonstrueerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1000,00 eurot, toetuse suurus 2000,00 (kaks tuhat) eurot;

1.3. Ranno Aassalu esitatud taotlus nimetusega „Tabria külas Aru talu veesüsteem", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1426,67 eurot, toetuse suurus 2853,33 (kaks tuhat kaheksasada viiskümmend kolm eurot ja 33 senti) eurot;

1.4. Kaupo Puust esitatud taotlus nimetusega „Jüri talu veepuhastusseadmete paigaldamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1106,80 eurot, toetuse suurus 2213,60 (kaks tuhat kakssada kolmteist eurot ja 60 senti) eurot;

1.5. Marek Alamaa esitatud taotlus nimetusega „Laagrearu talu puurkaev", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1688,00 eurot, toetuse suurus 3376,00 (kolm tuhat kolmsada seitsekümmend kuus) eurot;

1.6. Kadi Käämer esitatud taotlus nimetusega „Pihlaka talu kanalisatsioonisüsteem", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1177,80 eurot, toetuse suurus 2355,60 (kaks tuhat kolmsada viiskümmend viis eurot ja 60 senti) eurot;

1.7. Eve Paugus esitatud taotlus nimetusega „Reieli talu juudepääsutee renoveerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 3496,00 eurot, toetuse suurus 6500,00 (kuus tuhat viissada) eurot;

1.8. Jüri Rõngas esitatud taotlus nimetusega „Langi talu veevarustuse parandamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1480,00 eurot, toetuse suurus 2960,00 (kaks tuhat üheksasada kuuskümmend) eurot;

1.9. Jaan Mitt esitatud taotlus nimetusega „Timmermanni veevarustuse parandamine ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2457,67 eurot, toetuse suurus 4915,33 (neli tuhat üheksasada viisteist eurot ja 33 senti) eurot.

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS