Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2016

23.08.16
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, Riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirja nr. 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument" punkti 11.11 ja punkti 12.5 ning Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepanekud, otsustas Are Vallavalitsus:
 
1. Rahuldada täielikult järgmised hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused summas 26185,92 (kakskümmend kuus tuhat ükssada kaheksakümmend viis eurot ja 92 senti) eurot:
 
1.1. Marko Hiiemäe poolt esitatud taotlus nimetusega „Sepa talu kanalisatsiooni, puurkaevu ning veetõsteseadmete rajamine (vesi)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1443,86 eurot, toetuse suurus 2888,14 (kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa eurot ja 14 senti) eurot;
 
1.2. Kaja Lipmaa poolt esitatud taotlus nimetusega „Saare talu veesüsteemi rajamine (puurkaev, puurkaevu sisu, pumbamaja sisu, veetorud)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1543,85 eurot, toetuse suurus 3088,15 (kolm tuhat kaheksakümmend kaheksa eurot ja 15 senti) eurot;
 
1.3. Lembit Siimeri poolt esitatud taotlus nimetusega „Pärna talu omapuhasti rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1503,85 eurot, toetuse suurus 3008,15 (kolm tuhat kaheksa eurot ja 15 senti) eurot;
 
1.4. Enn Kuslapi poolt esitatud taotlus nimetusega „Puurkaevu rajamine Tehvri kinnistule Murru külas Are vallas", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1470,00 eurot, toetuse suurus 2940,00 (kaks tuhat üheksasada nelikümmend) eurot;
 
1.5. Kaja Lipmaa poolt esitatud taotlus nimetusega „Saare talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik ja imbväljak)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 815,92 eurot, toetuse suurus 1032,08 (üks tuhat kolmkümmend kaks eurot ja 8 senti) eurot;
 
1.6. Marko Hiiemäe poolt esitatud taotlus nimetusega „Sepa talu kanalisatsiooni,
puurkaevu ning veetõsteseadmete rajamine (kanalisatsioon)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1019,90 eurot, toetuse suurus 2040,10 (kaks tuhat nelikümmend eurot ja 10 senti) eurot;
 
1.7. Argo Kruusmägi poolt esitatud taotlus nimetusega „Ristoli talu veesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1684,00 eurot, toetuse suurus 3368 (kolm tuhat kolmsada kuuskümmend kaheksa) eurot;
 
1.8. Astra Laretei poolt esitatud taotlus nimetusega „Matsi talu kanalisatsiooni rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 876,00 eurot, toetuse suurus 1752,00 (üks tuhat seitsesada viiskümmend kaks) eurot;
 
1.9. Valeri Anikini poolt esitatud taotlus nimetusega „Kure talu veesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1500,00 eurot, toetuse suurus 3000 (kolm tuhat) eurot;
 
1.10. Margus Raudsepp poolt esitatud taotlus nimetusega „Tolle talu kodumajapidamise veesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1534,70 eurot, toetuse suurus 3069,30 (kolm tuhat kuuskümmend üheksa eurot ja 30 senti) eurot.
 
2. Mitte rahuldada järgmisi hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlusi eelarveliste vahendite lõppemise tõttu:
 
2.1. Margo Kahest poolt esitatud taotlus nimetusega „Mangaru talu juurdepääsutee renoveerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1843,44 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 3686,88 (kolm tuhat kuussada kaheksakümmend kuus eurot ja 88 senti) eurot;
 
2.2. Agu Pärnasalu poolt esitatud taotlus nimetusega „Lepplaane küla, Aru kinnistu kanalisatsiooni renoveerimine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 900,00 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot;
 
2.3. Kaimar Lippmaa poolt esitatud taotlus „Vaariku talu kanalisatsiooni ehitus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 820,00 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1640,00 (üks tuhat kuussada nelikümmend) eurot;
 
2.4. Harry Veskimägi poolt esitatud taotlus „Lülle talu septiku paigaldamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 798,33 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1596,87 (üks tuhat viissada üheksakümmend kuus eurot ja 87 senti) eurot;
 
2.5. Lembit Siimeri poolt esitatud taotlus „Pärna talu juurdepääsutee" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 520,43 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1040,86 (üks tuhat nelikümmend eurot ja 86 senti) eurot;
 
2.6. Argo Kruusmägi poolt esitatud taotlus „Ristoli talu kanalisatsiooni rajamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 1180 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 2360,00 (kaks tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot;
 
2.7. Kaupo Eametsa poolt esitatud taotlus „Lehmniidu talu kanalisatsiooni rajamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 960,00 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1920,00 (üks tuhat üheksasada kakskümmend) eurot;
 
2.8. Kaupo Eametsa poolt esitatud taotlus „Lehmniidu talu veesüsteemi rajamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 1540 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 3080,00 (kolm tuhat kaheksakümmend) eurot.
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS