OÜ Are Vesi

Registrikood: 11321629

Aadress: Pärivere tee 17

Are alevik

Are vald

87301 Pärnumaa 

 

445 1864 - raamatupidaja Maili Hiiemäe 

529 8849 -  juhataja Kert Alamaa

E-post: arevesi@arevald.ee

 

Meie kontor asub Are vallakeskuses II korrusel.

Kodanike vastuvõtt:

E, T, K 9.00 - 16.00

Lõuna 12.00 - 13.00

Neljapäeval ja reedel vastuvõttu ei toimu.

 

OÜ Are Vesi on 2006. aastal asutatud Are valla vee-ettevõte, mille tegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, santehniliste teenuste osutamine, haljasalade, teede ja tänavate hooldamine.

OÜ hallata on 5 ühisveevärgi ja 3 ühiskanalisatsiooni süsteemi. Kokku on üle 230 lepingulise kliendi Are vallas.

Me omame ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste hooldamise ja ehitamise, elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise ja rekonstrueerimise kogemusi.

Koos Are vallaga tegeleme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisega.

Suuremateks probleemideks, mis ootavad lahendamist, on joogivee kvaliteedi parandamine ning ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste seisukord.

 

OÜ Are Vesi 100% omanik on Are vald.

Juhatus:

Kert Alamaa – juhatuse esimees

Mart Taggel – juhatuse liige

Andres Hansen – juhatuse liige

 

Veemajandust puudutavad dokumendid