OÜ Are Vesi rahastatavad projektid

16.01.17

Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp

Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp" (projekt nr 6171) rahastab KIK veemajanduse programmist. Projekti kogumaksumus on 384 138,34 eurot, millest programmipoolne toetus on 322 847,79 eurot ja omafinantseering 61 290,55 eurot. Ramboll Eesti AS koostas veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekti. Projekteerimistööde maksumus 8 965,00 eurot, millest programmi poolne toetus oli 7 620,00 eurot ja omafinantseering 1 345,00 eurot. Projekti realiseerumisel paraneb joogivee kvaliteet, olemasolevad reoveekogumisala piires paiknevad kanalisatsioonisüsteemid viiakse vastavusse kehtivatele nõuetele. Kuna projekti piirkonna põhjavesi on nõrgalt kaitstud, siis projektis ette nähtud tegevustega tagatakse põhjavee hea seisund Are alevikus. Peatöövõtja on OÜ Sanbruno, omanikujärelvalvet teostab OÜ Vealeidja. Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise tähtaeg on 31.05.2015.

2. Niidu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi tagamine

Projekti "Niidu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi tagamine" (projekt nr 11574) rahastab KIK veemajanduse programmist. Projekti kogumaksumus on 69 060.00 eurot (koos käibemaksuga 82 872.00 eurot), millest programmipoolne toetus on 58 701.00 eurot ja omafinantseering 10 359.00 eurot. Projekti käigus tagatakse nõuetele vastav joogivesi Niidu külas. Peatöövõtja on OÜ Wesico Project, omanikujärelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise tähtaeg on 31.08.2017.

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS