Omandi- ja maareform

16.09.16

Are valla pindala on 159,85 km². See on ühtlasi katastriüksuste kogupind. 2016. aasta 31. juuli seisuga on registreeritud katastriüksuste arv 1 715, kokku pindalaga 15819,1 ha, mis moodustab valla kogupindalast 99 %. Registreerimata maad on 165,9 ha ehk 1 %.

Maakatastris registreeritud katastriüksuste arv ja pindala (ha) seisuga 31.07.2016

 

Pindala kokku

Arv

Registreeritud maa pindala

Registreeritud

maa %

Registreerimata maa pindala

Are vald

15 9,85

1715

15819,1

99,0

165,9

Pärnumaa kokku

480 955

55021

471839,5

98,1

9115,5

Allikas: Maa-amet

 

Maareform Are vallas aastatel 1993-2016 (ha)

Aasta

1993

1995

2000

2005

2010

2013

2016

Are vald

270

601

9039

13756

14709

15446

15819,1

Tagastatud maa

270

601

6580

8923

9261

9296

9310,6

Ostueesõigusega erastatud maa

 

 

2229

3238

3448

3454

3471,6

Vaba põllumaa erastamine

 

 

 

826

984

984

984

Vaba metsamaa erastamine

 

 

 

429

518

533

533

Munitsipaalmaa

 

 

 

 

16

59

173

Riigimaa

 

 

230

340

482

1120

1346,9

Allikas:Maa-amet

Möödunud 23 aasta jooksul on Are vallas maareformi käigus tagastatud 9310,6 ha ja ostueesõigusega erastatud 3471,6 ha maad. Vaba põllu- ja metsamaa erastamine oleneb suures osas  riigi otsustest. Erastatud on 984 ha vaba põllumaad ja 533 ha metsamaad.

Munitsipaalmaade hulka kuuluvad peamiselt vallale vajalike funktsioonide täitmiseks olulised maad: vallateed, vee- ja kanalisatsioonitrasside ja jäätmete käitluseks vajalik maa ning valla hoonete alune maa.

Valla omanduses on praeguseks 173 ha maad. Katastrisse registreerimata maast moodustavad suure protsendi riigi otsust ootavad tagastamisnõueteta maad.

Maade tagastamine ja ostueesõigusega erastamised on lõpetatud.

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS