Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamine

Alates 31.08.2015 korraldati Suigu Lasteaed-Algkooli tegevus ümber järgmiselt:

  • lõpetati koolitustegevus alushariduse tasemel ning põhikooli I ja II astmel;
  • liideti I kuni IV klass Are Põhikooliga;
  • liideti lasteaed, tegutsemiskohaga Lasteaia tee 2, Suigu küla, Are vald, Are Põhikooliga;
  • Ümberkorraldatud haridusasutuse nimetuseks on "Are Kool"

Are Vallavolikogu otsus Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamisest

Suigu Lasteaed

 

 

Aadress: Lasteaia tee 2, Suigu küla, Tori vald, Pärnumaa 87302

 

Direktor: Anneli Uibu tel: 44 63 409

Õpetajate tuba: 44 63 479

E-post: arelasteaed@gmail.com

Kodulehekülg: www.are.edu.ee

Avaldus lapse lasteaeda võtmiseks pdf  doc

 

Lasteaias oleva nelja rühma kontaktid:

Musilaste rühm 5305 1476 musilased@gmail.com

Päikesekildude rühm 5887 7250 paikesekillud@gmail.com

Lehekese rühm 5307 4110 suigulak.leheke@gmail.com

Lepatriinu rühm 5331 0144 lepatriinu07@gmail.com