Hajaasustuse programmi 2017 avatuks kuulutamine

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 6. juuni 2017.

Kontaktisik Are vallas on vallavanem Signe Rõngas tel: 5253189, e-post: vallavanem@arevald.ee

Täpsemalt saab lugeda Pärnu Maavalitsuse kodulehelt.