Eelarved ja täitmine

27.10.17

2017

Are valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Are valla eelarve 2017

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine II kvartal

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla 2017. aasta I lisaeelarve

Are valla 2017. aasta II lisaeelarve

Reservfondist raha eraldamine (20.10.2017)

 

2016

Are valla eelarve 2016

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine II kvartal

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla eelarve täitmine IV kvartal

Are valla 2016. aasta I lisaeelarve

Are valla 2016. aasta II lisaeelarve

Reservfondist raha eraldamine (22.08.2016, 02.09.2016, 19.10.2016)

Are valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2015

Are valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Are valla eelarve 2015

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine II kvartal

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla eelarve täitmine IV kvartal

Are valla 2015. aasta I lisaeelarve

Are valla 2015. aasta II lisaeelarve

Are valla 2015. aasta III lisaeelarve

Are valla 2015. aasta IV lisaeelarve

Reservfondist raha eraldamine (13.10.2015)

Are valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2014

Are valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Are vallavalitsuse poolt volikogule esitatav eelarveprojekt

Are valla eelarve 2014

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine II kvartal

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla eelarve täitmine IV kvartal

Reservfondist raha eraldamine (17.06.2014)

Are valla 2014. aasta I lisaeelarve

Are valla 2014. aasta II lisaeelarve

Are valla 2014. aasta III lisaeelarve

Are valla 2014. aasta IV lisaeelarve

Are valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2013

Are valla eelarve 2013

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine II kvartal

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla 2013. a I lisaeelarve

Are valla 2013. a II lisaeelarve

Are valla 2013. a III lisaeelarve

Reservfondist raha eraldamine (21.05.2013, 06.06.2013)

Are valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2012

Are valla eelarve 2012

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine I poolaasta

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2011

Are valla eelarve 2011

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine I poolaasta

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2010

Are valla eelarve 2010

Are valla eelarve täitmine I kvartal

Are valla eelarve täitmine I poolaasta

Are valla eelarve täitmine III kvartal

Are valla 2010. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2009

Are valla 2009. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2008

Are Vallavolikogu määrus eelarve kinnitamise kohta

Are valla eelarve 2008 tulude pool

Are valla eelarve 2008 kulude pool

Are valla 2008. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

 

2007

Are valla eelarve 2007

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS