4.08.17

 

Ehitus ja planeerimine

Ehitusteatis

Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed

Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitusloa taotlus

Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed

Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitamise alustamise teatis

Kasutusteatis

Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed

Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Kasutusloa taotlus

Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed

Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitise täieliku lammutamise teatis

Andmete esitamise teatis

Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed

Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Puurkaevu rajamise taotlus

Puurkaevu kasutusele võtmise taotlus

Kaevetööde loa taotlus

Avariikaevetööde akt

 

Majandustegevus

 

Majanduslike huvide deklareerimine

 

Maa ja keskkond

 

Sotsiaalhoolekanne

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS