Are Vallakeskus

Arhitekt Ell Väärtnõu, konstruktor E. Vestli, sisekujundaja M. Puusepp.

Ehitatud 1975-1980 Pärivere sovhoosile (sovhoosikeskus). Hästi säilinud näide 1970.
aastate konstruktivistliku arhitektuurikeele rakendamisest maa-keskkonnas.
 
Hoone paikneb kujundatud maastikus monumentaalse konstruktivistliku skulptuurina. Hoone on
tõstetud madalalale muruga kaetud platvormile; väliskujunduses domineerib monumentaalsus nii
plaanilahenduses ja mahulise struktuuri ühtsuses.
 
Keskne universaalsaal 400 kohaga, eriotstarbelised ruumid paiknevad selle ümber. Lava
paikneb saali pikemas küljes. Fassaadil rohkel lagedaid pindu, mis vahelduvad avarate akendega.
Praegu kasutusel Are Vallakeskusena.