Are valla aukodanikud

13.03.17

 

Anne Niibo – Are valla aukodanik 2017

Teenekas õpetaja, staažikas rahvatantsujuhendaja ja eakate elu edendaja.

 

Reet Alamaa – Are valla aukodanik 2017

Kauaaegne vallavalitsuse ja volikogu liige, aktiivne seltsitegevuse eestvedaja ning Põlluaasa talu rajaja.

 

Anti Tölp – Are valla aukodanik 2017

Kauaaegne vallavalitsuse liige, tunnustatud talupidaja ning aktiivne kodukandi elu edendaja.

 

Endel Lohu - Are valla aukodanik 2016 

Evangeeliumi Kristlaste Suigu Koguduse taastaja ja kauaaegne koguduse vanem.

 

Jakob Kaunissaare - Are valla aukodanik 2016

Elu muusikale pühendanud laululooja, põline pillimees ning pikaajaline ansamblite juhendaja.

 

Laine Kallaste - Are valla aukodanik 2015

Agronoom ja põllumajanduskonsulent, kes aastakümneid on seisnud oma tööga kodukandi elu edendamise eest.

 

Virve Lusik – Are valla aukodanik 2010

Are valla lasteaias – Lepplaanes ja Suigus – elutöö teinud austatud ja armastatud lastehoidja ja kasvataja.

 

Vladimir Kalden – Are valla aukodanik 2010

Are vallas sündinud-kasvanud, Pärivere talus ja Pärivere sovhoosis oma elutöö teinud kuldaväärt masina- ja meistrimees, arukas ja austatud töömees.

 

Aino Vaarmaa – Are valla aukodanik 2009

Are vallavalitsuses elutöö teinud vallasekretär, inimeste asjaajamiste juhendaja, murede lahendaja ja uute ilmakodanike registreerija.

 

Elve Tamvere – Are valla aukodanik 2008

Are vallas elutöö teinud Are koolijuht, hea õpetaja ja tark juhendaja sadadele lastele, tunnustatud kodu-uurija.

 

Mihkel Kallaste – Are valla aukodanik 2007

Üle Eestimaa tuntud ja tunnustatud põllumees ja tõuaretaja, Eesti maakarja patroon, olnud 30 aastat Pärivere sovhoosi ja Are aleviku ülesehitamise juht.

 

Aita Sander – Are valla aukodanik 2007

Are vallas üle poole sajandi inimesi tohterdanud väsimatu ja asendamatu heategija.

 

Leho Pahk – Are valla aukodanik 2007

Are vallavanem ja kauaaegne Suigu kolhoosi esimees ning tunnustatud arendaja, majandus- ja tehnikamees, muhe rahvajuht.

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS