Ametnike kontaktandmed

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Vallavanem Signe Rõngas 445 1868; 525 3189

vallavanem@arevald.ee

Abivallavanem

Aldo Pitsner

445 1875; 5551 0654

abivallavanem@arevald.ee

Vallasekretär

Eve Atka 

445 1860

vallasekretar@arevald.ee

Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets

445 1861;

526 9732

sekretar@arevald.ee

Maa- ja keskkonnanõunik   445 1875

maanounik@arevald.ee

Pearaamatupidaja Maili Hiiemäe 445 1878

pearaamatupidaja@arevald.ee

Humanitaarnõunik Tiina Männik

445 1862;

55 56 2120

humanitaarnounik@arevald.ee

Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva 445 1876

sotsiaaltootaja@arevald.ee

Are Huvikeskuse kultuurijuht Vilja Alamaa

445 1866;

510 5498

huvikeskus@arevald.ee

Noorsootöötaja Pille Kuusik 518 4561

noortekeskus@arevald.ee

Spordijuht Evely Pajula 5648 7371  

 

 

Tõestamistoimingud vallasekretäri juures

Notariaadiseaduse § 53 lõike 1 punkti 2 alusel on valla- või linnasekretäril õigus notari asemel teha tõestamistoiminguid dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamisel.

Tõestamistoimingu tegemisel tasutakse vallasekretäri juures riigilõiv. Vastavalt riigilõivuseaduse § 336 tasutakse dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamise eest riigilõivu 0,65 eurot iga lehekülje eest.

Vastavalt riigilõivuseaduse § 46 ei võeta riigilõivu riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

Alates 08. juunist 2009 ei ole valla- või linnasekretäril õigus tõestada allkirja õigsust (nt viisakutsed, nõusolekud jms) ning tõestada auto kasutamise volikirja.