Tõestamistoimingud vallasekretäri juures

Notariaadiseaduse § 53 lõike 1 punkti 2 alusel on valla- või linnasekretäril õigus notari asemel teha tõestamistoiminguid dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamisel.

Tõestamistoimingu tegemisel tasutakse vallasekretäri juures riigilõiv. Vastavalt riigilõivuseaduse § 336 tasutakse dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamise eest riigilõivu 0,65 eurot iga lehekülje eest.

Vastavalt riigilõivuseaduse § 46 ei võeta riigilõivu riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

Alates 08. juunist 2009 ei ole valla- või linnasekretäril õigus tõestada allkirja õigsust (nt viisakutsed, nõusolekud jms) ning tõestada auto kasutamise volikirja.