Karla kinnistu detailplaneering

Are Vallavolikogu 17. jaanuari 2013 otsusega nr 1 algatati Are alevikus Karla kinnistu detailplaneering.

Kooli tn 2 detailplaneering

Are Vallavolikogu 30. jaanuari 2015 otsusega nr 3 algatati Are alevikus Kooli tn 2 maaüksuse detailplaneering.

Teeveere II detailplaneering

Are Vallavolikogu 18. septemberi 2015 otsusega nr 32 algatati Kurena külas Teeveere II detailplaneering.