Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017. Are valla, Sauga valla ja Tori valla ning Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla volikogusse valitakse 23 volikogu liiget.

Valimised toimuvad 1 valimisringkonnas, valimiste läbiviimiseks on moodustatud 8 valimisjaoskonda: 3 jaoskonda asuvad Tori vallas, 2 Are vallas, 2 Sauga vallas ja 1 Sindi linnas.

Are vallas asuvad jaoskond nr 4, kuhu kuuluvad Are alevik, Elbu, Parisselja, Eavere, Niidu, Lepplaane, Pärivere ja Kurena küla ning jaoskond nr 5, kuhu kuuluvad Suigu, Murru, Võlla ja Tabria küla. Jaoskonna nr 4 hääletamisruum asub Are Vallakeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik), jaoskonna nr 5 hääletamisruumi asukoht on Suigu Seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla). Mõlemad valimisjaokonnad korraldavad ka eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Valimisjaoskonnas nr 4 saavad hääletada ka valijad, kelle elukoht on määratud Are valla täpsusega.

Eelhääletamine valimisjaoskondades toimub kolmel päeval 9.-11. oktoobrini, mil valimisjaoskonnad on avatud kell 12.00-20.00. 5. kuni 8. oktoobrini kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine maakonnakeskuses Pärnus asukohaga Papiniidu 8 (Pärnu linna valimisjaoskond nr 10, mis asub Kaubamajakas), kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.

Elektrooniline hääletamine toimub 5.-11. oktoobrini. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell 18.00.

Valimispäev on 15. oktoober, mil valijad saavad hääletada ainult elukohajärgses valimisjaoskonnas. Valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00-20.00.

Kes ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamiseks tuleb esitada Are vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjalik taotlus. Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart, mis annab ülevaate erinevatest hääletamisvõimalustest. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Juhul kui te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti, tuleb teil pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole. Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et teid ei ole valijate nimekirjas. Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 15.10.2017 saavad seekord hääletada kõik valimispäeval vähemalt 16–aastased hääleõiguslikud isikud. Kõigest valimistega seonduvast saate lugeda www.valimised.ee