Uudised ja teated

« Tagasi

Are valla arengukava 2017-2026 ja eelarvestrateegia 2017-2021 avalik väljapanek

Are valla arengukava 2017-2026 projekti avalik väljapanek on  29. september kuni 6. oktoober 2017 Are vallavalitsuses Pärivere tee 17 ja Are valla kodulehel. Koos arengukava projektiga avalikustatakse ka Are valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021.

Igal isikul on võimalik avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Are vallavalitsusele aadressil Pärivere tee 17, Are alevik või e-posti aadressil sekretar@arevald.ee.

Arengukava projekti avalik arutelu toimub 6. oktoobril 2017 kell 18.00 Are vallavalitsuses Pärivere tee 17, Are alevik, väikeses saalis.