Uudised ja teated

Vallavanem Signe Rõngas 29.05 - 04.06 Abivallavanem Aldo Pitsner 03.07 - 21.07 ja 14.08 - 20.08 Vallasekretär Siiri Jõerand 17.07 - 30.07 Pearaamatupidaja Maili Hiiemäe 12.07 - 23.07...

Vallaametnike suvepuhkused

Vallavanem Signe Rõngas 29.05 - 04.06 Abivallavanem Aldo Pitsner 03.07 - 21.07 ja 14.08 - 20.08 Vallasekretär Siiri Jõerand 17.07 - 30.07 Pearaamatupidaja Maili Hiiemäe 12.07 - 23.07...

Uut lehte saab lugeda SIIT
Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva viibib puhkusel 15.05 - 28.05.   

Sotsiaaltöötaja puhkus

Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva viibib puhkusel 15.05 - 28.05.   

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Kodutoetuse taotlusvooru avamine

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Are vallavalitsus ootab hinnapakkumust Are valla teede teeäärte niitmiseks 2017 suveperioodil. Töid teostatakse orienteeruvalt kaks korda suveperioodil sõltuvalt taimestiku kasvust. Täpne tööde...

Hinnaküsimine Are valla vallateede teeäärte niitmistööde teostamiseks

Are vallavalitsus ootab hinnapakkumust Are valla teede teeäärte niitmiseks 2017 suveperioodil. Töid teostatakse orienteeruvalt kaks korda suveperioodil sõltuvalt taimestiku kasvust. Täpne tööde...

  Are Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel hoonestatud kinnistu ( katastritunnus 14901:001:0455, kinnistu suurus 5623 m 2 , sihtotstarve tootmismaa,...

Avalik suuline enampakkumine endisele katlamaja hoonele

  Are Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel hoonestatud kinnistu ( katastritunnus 14901:001:0455, kinnistu suurus 5623 m 2 , sihtotstarve tootmismaa,...

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Are vallas 3. juunil 2017: Are Vallakeskuse juures kell 10:00-10:45; Are kaupluse juures kell 11:00-11:45; Are pargi...

3. juunil toimub koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Are vallas 3. juunil 2017: Are Vallakeskuse juures kell 10:00-10:45; Are kaupluse juures kell 11:00-11:45; Are pargi...

Teeme Ära talgupäev on kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadiseks suursündmuseks, kui tullakse kokku ning võetakse ühiselt käsile kodukandis kõige pakilisemad tööd. Tänavuse kevade...

Teeme ära 2017

Teeme Ära talgupäev on kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadiseks suursündmuseks, kui tullakse kokku ning võetakse ühiselt käsile kodukandis kõige pakilisemad tööd. Tänavuse kevade...

Aprillikuu Are valla lehte saab lugeda SIIN

Ilmunud on aprillikuu Are valla leht

Aprillikuu Are valla lehte saab lugeda SIIN

Piirkonnapolitseinik Rain Reinson viibib puhkusel 24.04 - 15.05. Teda asendab noorsoopolitseinik Alar Abel tel: 529 5786 e-post: alar.abel@politsei.ee  

Piirkonnapolitseinik Rain Reinsoni puhkus

Piirkonnapolitseinik Rain Reinson viibib puhkusel 24.04 - 15.05. Teda asendab noorsoopolitseinik Alar Abel tel: 529 5786 e-post: alar.abel@politsei.ee  

  PÄEVAKAVA   10.00 kogunemine 11.00 tantsivad Tiina tantsijad 11.30 Traktorite tutvustamine 12.00-12.30 Pärnu-Jaagupi Aleviteater Rändtirtsud lavastus...

Maima masinapäev 13. mail

  PÄEVAKAVA   10.00 kogunemine 11.00 tantsivad Tiina tantsijad 11.30 Traktorite tutvustamine 12.00-12.30 Pärnu-Jaagupi Aleviteater Rändtirtsud lavastus...

Are, Sauga ja Halinga vallad korraldasid ühise riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused...

Are, Sauga ja Halinga vallas vahetub 1. juunist jäätmevedaja

Are, Sauga ja Halinga vallad korraldasid ühise riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused...

Are Vallavalitsus otsib Suigu bussijaamadele koristajat. Info vallavanem Signe Rõngaselt tel 525 3189, 445 1868 või vallavanem@arevald.ee.

Tööpakkumine

Are Vallavalitsus otsib Suigu bussijaamadele koristajat. Info vallavanem Signe Rõngaselt tel 525 3189, 445 1868 või vallavanem@arevald.ee.

Eelmisel neljapäeval ja reedel toimus Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linna ühisseminar. Ühisseminarile olid kutsutud nelja omavalitsuse ametnikud ja juhid, keda kokku pea 50 inimest....

Käsil on ettevalmistused nelja omavalitsuse ühinemiseks

Eelmisel neljapäeval ja reedel toimus Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linna ühisseminar. Ühisseminarile olid kutsutud nelja omavalitsuse ametnikud ja juhid, keda kokku pea 50 inimest....

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla...

Are Vallavalitsus palub võimalike pealtnägijate abi - kas keegi teab, või on näinud kedagi, kes veab Niidu teele fotodel nähaolevaid lammutusjäätmeid? Samuti ootame infot selle kohta, kus...

Are Vallavalitsus ootab infot Niidu teele veetavate lammutusjäätmete kohta

Are Vallavalitsus palub võimalike pealtnägijate abi - kas keegi teab, või on näinud kedagi, kes veab Niidu teele fotodel nähaolevaid lammutusjäätmeid? Samuti ootame infot selle kohta, kus...

Are Vallavalitsus müüb osta.ee keskkonnas Ford Transit bussi alghinnaga 4900 eurot.

Vallavara müük

Are Vallavalitsus müüb osta.ee keskkonnas Ford Transit bussi alghinnaga 4900 eurot.