Toetuse saajad

 

KÜ Are Uus 11. Laste mänguväljakule liumäe ostmine

MTÜ Murru Küla Selts. Programmi "Ettevõtlik kogukond" raames 5 õpitoa läbiviimine

MTÜ Terve Are. Põhikirjalise tegevuse arendamine

MTÜ Hoolivad Südamed. Soojapidavad aknad Are naiste tegevustuppa

Rahvatantsuansamblid Anna ja Minna ning Kurverid. Jõgeva II Naiste tantsupeol osalemine

Klubi Pääsusilmad. Kihnu reisi bussisõidu kompenseerimine

KÜ Pärivere 9. Mänguväljakule kiikede ostmine

MTÜ Judoklubi Samurai. Kass Arturi karikasarja korraldamine

MTÜ Are Jahimeeste Selts. Hoonestusõiguse seadmine

KÜ Pärnatamme. Laste mänguväljaku korrastamine ja kiige ostmine

MTÜ Are Sõbrad. Põhikirjalise tegevuse arendamine

KÜ Tehnika 4. Laste mänguväljakule liivakasti liiva ostmine

Seltsing Tuluke. Seltsingu 10. sünnipäeva läbiviimine

 

MTÜ Suigu Jahimeeste Selts. Täitekruusa ostmine

Taotlus

Otsus

 

Lepplaane Külaselts MTÜ. Lepplaane bussipeatuse katuse tõrvamine

Taotlus

Otsus

 

Are eakate klubi "Pääsusilmad". Transpordikulud

Taotlus

Otsus

 

KÜ Uus 11. Kiige ostmine

Taotlus

Otsus

 

KÜ Tehnika 4. Tee aukude paikamine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Niidu Küla Selts. Suvelõpuüritus Are pargis

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit. Emadepäeva tähistamine 2015

Taotlus

Otsus

 

KÜ Pärivere 11. Kiikede ostmine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Are Valla Tuletõrje Selts. Kihnu saarelt tuletõrjeauto äratoomine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Judoklubi Samurai. Judoturniiri „Are Judopäev"  korraldamine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Murru Küla Selts. Nõudepesumasina remont

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Murru Küla Selts. Kaasfinantseering KOP projektile "Loovuskeskuse arendamine"

Taotlus

Otsus

 

KÜ Tehnika 4. Laste mänguväljaku korrastamine

Taotlus

Otsus

 

Jalgpallihuvilistele jalgpallide ostmine

Taotlus

Otsus

 

KÜ Pärivere 9. Laste liivakasti soetamine

Taotlus

Otsus

 

KÜ Pärnatamme. Suigu laste mänguväljaku uuendamine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Lepplaane Külaselts. Külaplatsi korrastamine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Judoklubi Samurai. Are Judopäev 2014

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Hoolivad Südamed. Are valla küladepäeva ja talvise folklooripäeva korraldamine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Murru Küla Selts. Projekt "Kogukonna kool"

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Murru Küla Selts. Ettevõtluspäeva korraldamine

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Are valla Tuletõrje Selts. Tuletõrje kuuri renoveerimise projekti koostamine

Taotlus

Otsus

 

Seltsing Meie kodukülad. Projekt "Pulmad Are moodi"

Taotlus

Otsus

 

MTÜ Judoklubi Samurai. Are Judopäev

Taotlus

Otsus