Ametnike kontaktandmed

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Vallavanem Signe Rõngas 445 1868; 525 3189

vallavanem@arevald.ee

Abivallavanem

Aldo Pitsner

445 1875; 5551 0654

abivallavanem@arevald.ee

Vallasekretär

Siiri Jõerand

Eve Atka (teenistussuhe peatunud)

445 1860

vallasekretar@arevald.ee

Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets

445 1861;

526 9732

sekretar@arevald.ee

Maa- ja keskkonnanõunik   445 1875

maanounik@arevald.ee

Pearaamatupidaja Maili Hiiemäe 445 1878

pearaamatupidaja@arevald.ee

Humanitaarnõunik Tiina Männik

445 1862;

55 56 2120

humanitaarnounik@arevald.ee

Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva 445 1876

sotsiaaltootaja@arevald.ee

Are Huvikeskuse kultuurijuht Vilja Alamaa

445 1866;

510 5498

huvikeskus@arevald.ee

Noorsootöötaja Pille Kuusik 518 4561

noortekeskus@arevald.ee

Spordijuht Evely Pajula 5648 7371  

 

 

Vallavalitsuse koosseis

Nimi Telefon E-post

Ametinimetus

Signe Rõngas 445 1868; 525 3189           vallavanem@arevald.ee

vallavanem

Aldo Pitsner 445 1875; 5551 0654

abivallavanem@arevald.ee

abivallavanem

Reet Alamaa 512 8714 polluaasa@hot.ee

ettevõtja

Anti Tölp 511 5492 anti.tolp@gmail.com

ettevõtja

Anneli Uibu 447 5530; 5348 2880 direktor@are.edu.ee Are Kooli direktor

 

Are Vallavalitsuse töökord