Are Vallavolikogu istung 15.09.2017

KUTSE

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 49. istungiks kokku reedel, 15. septembril 2017.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

 

Päevakorra projekt:

1.      Are valla valimiskomisjoni ettekanne

Ettekandja Siiri Jõerand

2.      Are valla arengukava 2017-2026 projekti heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ettekandja Signe Rõngas

3.      Are valla eelarvestrateegia 2017-2021 projekti heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ettekandja Signe Rõngas

4.      Are valla 2. lisaeelarve

Ettekandja Signe Rõngas

5.      Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

            Ettekandja Lauri Luur

6.      Nõusoleku andmine Isikliku kasutusõiguse seadmiseks

Ettekandja Signe Rõngas

7.      Are Vallavolikogu 15.12.2011.a. otsuse nr. 41 „Ruumi tasuta kasutamise lepingu sõlmimine" muutmine

Ettekandja Signe Rõngas

8.      Nõusoleku andmine vallavara tasuta kasutamise lepingu muutmiseks

Ettekandja Signe Rõngas

9.      Kinnisasja omandamine (Pärnu mnt 13)

Ettekandja Signe Rõngas

10.  Hoonestusõiguse lõpetamine ja kinnisasja omandamine (Uru)

Ettekandja Signe Rõngas

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees