Are Vallavolikogu istung 19.05.2017

KUTSE

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 46. istungiks kokku reedel, 19. mail 2017.

Volikogu istung algab kell 16.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

Päevakorra projekt:

          1.      Vallavanema välislähetusse saatmine

Ettekandja volikogu esimees Lauri Luur

2.      Tori valla volikogu liikmete arvu määramine

3.      Tori valla valimisringkonna moodustamine

4.      Tori valla valimiskomisjoni moodustamine

Päevakorrapunktide 2-4 ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

           5.      Info

5.1.  Lastekaitse järelevalve tulemused

Ettekandja humanitaarnõunik Tiina Männik

5.2.  Volikogu liikmete välislähetusse saatmine

        Ettekandja volikogu esimees Lauri Luur

5.3.  Laenuhanke tulemused

5.4.  Kinnisvara müük (Pargi maja)

       Infopunktide 5.3.-5.4. ettekandja vallavanem Signe Rõngas

5.5.  Digitee projekti hetkeseis

5.6.  Omavalitsusliidu lähituleviku arengud

Infopunktide 5.5.-5.6. ettekandja volikogu esimees Lauri Luur

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees