Are Vallavolikogu istung 15.06.2017

KUTSE

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 47. istungiks kokku neljapäeval, 15. juunil 2017.

Volikogu istung algab kell 16.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

Päevakorra projekt:

1.      Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine volikogu liikmeks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

2.      Are valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja pearaamatupidaja Maili Hiiemäe

  1. Info

3.1. Hajaasustuse programm 2017

3.2. Are aleviku ja Suigu külakeskuse tänavavalgustuse ehitamise hanke tulemused

3.3. Enampakkumise tulemused

3.4.  Are valla 25. aastapäev

Infopunktide 3.1 ja 3.4 ettekandja vallavanem Signe Rõngas, 3.2 ja 3.3 ettekandja abivallavanem Aldo Pitsner

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees