Are Vallavolikogu istung 21.04.2017

KUTSE

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 45. istungiks kokku reedel, 21. aprillil 2017.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

Päevakorra projekt:

           1.    Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise                             tingimused ja kord" muutmine

Ettekandja humanitaarnõunik Tiina Männik

2.    Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Ettekandja humanitaarnõunik Tiina Männik

 3.      OÜ Are Vesi sihtfinantseerimine

 4.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Farmi)

 5.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Karu)

 6.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Reino)

 7.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vallakeskus)

 8.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Ääreotsa)

 9.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suigu külas ehitusmaterjalide plats)

10.       Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Võõsiku)

Päevakorrapunktide 3-10 ettekandja vallavanem Signe Rõngas

            11. Info

11.1.       Ühinevate omavalitsuste ühisüritus.

11.2.       Jäätmeveo hange.

       11.3.      Korteri ost (Lasteaia tee 3)

       11.4.       Jüritule süütamine Akupere linnusel

Infopunktide ettekandja vallavanem Signe Rõngas     

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees