Hajaasustuse 2017. aasta programmi avamine

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 6. juuni 2017.

Kontaktisik Are vallas on vallavanem Signe Rõngas tel: 525 3189 või 445 1868, e-post: vallavanem@arevald.ee

Täpsemalt saab lugeda Pärnu Maavalitsuse kodulehelt.