Tori Vallavolikogu valimised

Valimiskomisjon

Pärnu maavanema 18.07.2017 korraldusega nr 288 määrati Tori valla valimiskomisjoni asukohaks Selja tee 1a, Sauga alevik, Pärnumaa (Sauga Vallavalitsus).

Pärnu maavanema korraldus Tori valla valimiskomisjoni asukoha määramise kohta

Valimiskomisjoni otsus tööaja määramise kohta

 

Tori valla valimiskomisjoni liikmed:

  1. Anne Annus
  2. Eve Atka
  3. Siiri Jõerand
  4. Birgit Kuusk
  5. Aino Vaarmaa
  6. Merle Vunk

Asendusliige:

  1. Renate Sibul

Are Vallavolikogu otsus

Valimiskomisjoni otsus esimehe valimise kohta

Valimiskomisjoni otsus aseesimehe valimise kohta

Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

 

1) valimisjaoskond nr 1 - Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond;

2) valimisjaoskond nr 2 - Rakvere mnt 15, Selja küla, Tori vald, Pärnu maakond;

3) valimisjaoskond nr 3 - Keskuse tee 4, Jõesuu küla, Tori vald, Pärnu maakond;

4) valimisjaoskond nr 4 - Pärivere tee 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond;

5) valimisjaoskond nr 5 - Tootsi tee 6, Suigu küla, Are vald, Pärnu maakond;

6) valimisjaoskond nr 6 - Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond;

7) valimisjaoskond nr 7 - Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond;

8) valimisjaoskond nr 8 - Kellukese tee 5, Tammiste küla, Sauga vald, Pärnu maakond.

 

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:

1) valimisjaoskond nr 1;

2) valimisjaoskond nr 4;

3) valimisjaoskond nr 5;

4) valimisjaoskond nr 6;

5) valimisjaoskond nr 7.

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 3.

 

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:

1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tori vald;

2) valimisjaoskond nr 4 aadressil Pärivere tee 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Are vald;

3) valimisjaoskond nr 6 aadressil Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sindi linn;

4) valimisjaoskond nr 7 aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sauga vald.

Are Vallavalitsuse määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta