Uudised ja teated

« Tagasi

Are Vallavolikogu istung 18.08.2017

KUTSE

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 48. istungiks kokku reedel, 18. augustil 2017.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

Päevakorra projekt:

1.      Õpetajate töötasustamise alused

Ettekandja vallavalitsuse liige Anneli Uibu

2.      Are valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

Ettekandja noorsootöötaja Pille Kuusik

3.      Are valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

4.      Are Vallavolikogu 14.10.2016 määruse nr 22 „Are valla arengukava 2016-2026 kinnitamine" muutmine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

5.      Are Vesi sihtfinantseerimine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

6.      Volituse andmine elektrienergia ühishankeks

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

7.      Omavalitsuste maakondliku koostöö korraldamine (Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tulevik, SA Pärnumaa Arenduskeskuse asutamine jms).

                  Ettekandja volikogu esimees Lauri  Luur

8.      Pärnu lennujaama tegevuskulude rahastamine. Lisa 1. Lisa 2.

                  Ettekandja volikogu esimees Lauri  Luur

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees