Uudised ja teated

« Tagasi

Are Vallavolikogu istung 24.03.2017

KUTSE

Kutsun Are Vallavolikogu VIII koosseisu 44. istungiks kokku reedel, 24. märtsil 2017.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are vallakeskuse volikogu saalis.

 

Päevakorra projekt:

  1. Ülevaade Are Kooli järelevalvest

Ettekandja Are Kooli direktor Anneli Uibu

  1. Are valla teehoiukava 2017-2021

Ettekandjad vallavanem Signe Rõngas ja abivallavanem Aldo Pitsner

  1. Loa andmine laenu võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

  1. Nõusoleku andmine Saareke ja Aadu tee katastriüksuste piiride muutmiseks ning sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

  1. Kinnisasjade omandamine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

  1. Kinnisasja omandamine

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

  1. Info

7.1.  Sauga vallale arvamuse andmine

Ettekandja volikogu esimees Lauri Luur

7.2.  Kooli tn projekteerimine

Ettekandja abivallavanem Aldo Pitsner

7.3. Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemused

Ettekandja vallavanem Signe Rõngas

            

Volikogu istungi eelnõu on kättesaadav vallakantseleis ja üleval valla kodulehel

http://arevald.kovtp.ee/istungid

 

Lauri Luur

volikogu esimees