Uudised ja teated

« Tagasi

Are vald tunnustab

„Are valla aukodaniku" nimetusega tunnustatakse

Anne Niibo

Anne Niibo on sündinud 14. augustil 1946. aastal Hiiumaal Kärdla linnas. Juba lapsepõlves oli tal suur unistus saada õpetajaks.

Selle unistuse Anne  peale Pedagoogika Ülikooli lõpetamist täitiski ja tema  tööelu sai alguse Jõgevamaa väikestes algkoolides, jätkudes 1969. aastast Parasmaa algkoolis. Seejärel töötas ta 10 aastat Pärnu-Jaagupi Keskkoolis ja  Are Koolis 28 aastat. Kokku on Annel õpetaja staaži 48 aastat.

Õpetajatöö kõrvalt on Anne pikka aega olnud ametiühingu esimees, tegelenud kodu-uurimisega, juhendanud poistekoori, kirjutanud laulusõnu ja -viise, esindanud Are Kooli rahvatantsijatega piirkondlikel ja vabariiklikel tantsupidudel.

Anne Niibo eluarmastuseks võib pidada eesti folkloori, rahvatantsu, laulmist, muusikat ja näitlemist. Täna töötab Anne juba aastaid Are Huvikeskuses ringijuhina, tema juhendada on rahvatantsuansambel „Kurverid". Nende viimane suurim esinemine toimus 2016. aasta suvel Jõgevamaal II Eesti Naiste Tantsupeol.

Anne Niibo on olnud kümme aastat Are valla laulu- ja tantsupeo üldjuht. Aastaid on ta juhendanud noorte ja täiskasvanute näiteringi. Häid tulemusi on saavutatud väljaspool valda esinedes.

Alates 2014. aastast on Anne eakate ajaviiteklubi „Pääsusilmad" president. Ajaviiteklubi kuulub Eesti Lauluklubide koosseisu.

Annel ja tema abikaasal Vellol on rajatud kena kodu koos kauni aiaga Are alevikku.

Anne on ümbritsevate jaoks autoriteet. Tema sõna kuulatakse ja mõtteid arvestatakse. Teda võib kõhklematult nimetada MAA SOOLAKS.

 

„Are valla aukodaniku" nimetusega tunnustatakse

Reet Alamaa

1990. aastal, kui tuli taluseadus, rajas Reeda perekond Aresse ettevõtte, mis on tasapisi ent järjepidevalt arenenud ja jäänud läbi aegade jätkusuutlikuks.

Reet osaleb aktiivselt valla ja kogukonna töödes ning tegemistes. Ta on üks Niidu Küla Seltsi mõtte algatajatest ja loojatest. Seltsi eestvedamisel sai Are mõisa parki üles ehitatud uus laululava. Mõned aastad tagasi valiti igast maakonnast konkursi korras välja kaks tublit vanavanemat, kes oma aktiivsuse ja kogukonda märkimisväärse panustamise eest kutsuti Sotsiaalministri pidulikule vastuvõtule. Üks neist oli Reet, kes sai panustatud teenete eest ministrilt aukirja.

Reet on olnud Are Vallavolikogu liige. Aktiivselt on ta osalenud aastaid valla sotsiaalkomisjoni töös, andes head nõu ja lahendanud muresid/probleeme.

Reet on olnud vallavalitsuse liige viie vallavanema ajal. Mitmetel suurtel üritustel on Reet olnud konferansjee, aidanud ja panustanud ürituste korraldamisel ja ettevalmistamisel.

Kõigi nende tegemiste kõrvalt on tal olnud aega osalemiseks eakate ajaviiteklubi „Pääsusilmad" tegemistes. 10 aastat on Reet tantsinud rahvatantsurühmades. Kahel korral on osaletud Jõgeva Naiste Tantsupeol. 25 aastat on ta laulnud naisansambli koosseisus, tuues mitmel korral meie vallale tunnustust.

Aastalõpu kiiretel aegadel andsid hingele soojust ja positiivseid emotsioone koos naisansambliga tehtud heategevuskontserdid hooldekodudes.

See on meie Reet!

 

„Are valla aukodaniku" nimetusega tunnustatakse

Anti Tölp

Anti Tölp on sündinud 21. märtsil 1954. aastal Murru külas Uru talus. Talu ülesehitamist alustas juba tema vanavanaisa. Anti vanemad pidasid kodus loomi terve eelmise riigikorra aja ning talu laiendamisega alustati kohe esimeste talude tekkides. Talu koos uue lauda ehitamisega kasvas kiiresti ja tehnikaparki tuli hakata laiendama. 1996. aastal  lõpetati Suigu Kolhoosi õigusjärglase OÜ Suigu tegevus. Roigu lauda koos lehmadega ostis Anti ning moodustus Roigu Farm OÜ. Paar aastat hiljem sai ettevõte nimeks Roigumõisa OÜ. Enam ei saadud loomade pidamisega hakkama oma perega, tööle tuli võtta 7 inimest. 2003. aastal ostis Roigumõisa OÜ ära Suigu suurfarmi. Sealtmaalt oli Anti Tölp Are valla üks suuremaid tööandjaid. Põllul ja laudas töötas kokku üle 20 inimese.

2011. aastal müüs Anti Tölp Roigumõisa OÜ ning on nüüd tegev Urusalu OÜ-s ja füüsilisest isikust ettevõtjana teraviljakasvatuses.

Anti on aktiivne ka ühiskonnaelus. Aastatel 2009-2010 oli ta Are Vallavolikogu liige. Are Vallavalitsuse liige on Anti olnud alates 2004. aastast.

2003. aastal oli Anti MTÜ Murru Küla Seltsi asutajaliige ja on siiani MTÜ juhatuses. Anti on aidanud kaasa Suigu seltsimaja taastamisele, käendades ehitusprojektide läbiviimiseks võetavaid laene isikliku varaga 5 korral järjest. Alates 2003. aastast on Murru küla jaanilõkete meistriks olnud Anti.

Anti võtab aktiivselt osa piirkonda puudutavatest aruteludest ja külakoosolekutest ning tema seisukohtadega arvestatakse.

Anti on olnud tubli isa oma 3 lapsele ja vanaisa 7 lapselapsele.

 

„Are valla aasta tegija" aunimetusega tunnustatakse

 Enn Kuslap

Enn Kuslap on olnud kolmel korral valitud meie rahva poolt Are Vallavolikogusse. Aastatel 2002-2007 oli ta Are vallavanem. Viimased kolm aastat on Enn Kuslap tulemuslikult juhtinud volikogu majanduskomisjoni tööd, kus on tulnud teha palju tööd seoses valdade ühinemisega.

Enn on neljas ühingus/organisatsioonis juhatuse liige. Perefirma Karjamõisa OÜ on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Kolmel aastal on saadud Eesti Gasellettevõtte tiitel, omatakse kvaliteedisertifikaate ning Veterinaar- ja Toiduameti mahetunnistust. Kahel korral on saadud tunnustus Are valla parima ettevõttena. Tubli tööga on firma jõudnud ekspordini, kus kindlad partnerid on Hollandis, Rootsis ja Soomes. Tihedasti sõidab mööda Eestimaadki ringi OÜ Karjamõisa logoga mikrobuss.

Enn jagab oma aega paljude tööde ja tegemiste vahel, kus tuleb mõelda, otsustada, analüüsida ja ellu viia. Ta jõuab seda kõike pere, kodu ja nelja lapse kõrvalt.

 

„Are valla aasta tegija" aunimetusega tunnustatakse

Tiiu Lehiste

Tiiu Lehiste väärib Are valla aasta tegija aunimetust kolmanda luulekogu „Valgelind" avaldamise ning varasema silmapaistva kirjandusliku tegevuse eest.

2016. aastal ilmus Tiiu Lehiste kolmas luulekogu „Valgelind", mis on kujundatud autori poolt.

Lehiste esimene luulekogu "Silmapilgupüüdja" ilmus 2003. aastal, 2007. aastal nägi ilmavalgust "Haavaraha".

Tema luuletusi on ilmunud ka Pärnu kirjarahva antoloogias.

Autor on korduvalt võitnud auhinnalisi kohti Eesti luuleliidu korraldatavatel luulevõistlustel. Tiiu on oma loomingut tutvustanud Pärnumaal toimunud arvukatel kirjandusüritustel.

Tiiu Lehiste tegeleb ka kujutava kunstiga ja tema kauneid pastellmaale on olnud võimalus näha paljudel näitustel.

Lisaks „Valgelinnu" kaunitele piltidele on ta kujundanud ka Ramona luulekogu „Armastuseks loodud".

 

Aukirjad

Are Vallavalitsus tunnustab:

·         Leelo Lusik – tänuväärse ja armastusega tehtud töö eest Are Kooli õpetajana

·         Triin Aaspalu ja Ly Merents – kaasaegse lähenemise eest lasteaialastele maitsva söögi valmistamisel

·         Marju Sepp – tänuväärse ja armastusega tehtud töö eest Are Kooli õpetajana

·         Helve Matsalu – heategevusliku töö eest Are vallas

·         Vilja Alamaa – ühiskondliku tegevuse ning armastuse ja kirega tehtud töö eest Are Huvikeskuses

·         Urve Hallikma – tänuväärse ja armastusega tehtud töö eest Are Kooli õpetajana

·         Malle Pajo – Are Kooli ja Are Vallakeskuse raamatukogu juhataja, kes teeb oma tööd pühendumuse ja põhjalikkusega.

 

Tänukirjad

Are Vallavalitsus tänab:

·         Kodutütarde võistkond (Kaia-Liis Peks, Ave Eisenschmidt, Marleen Lippmaa, Ita Kuusik), saavutas 2. koha Rootsis sõjalis-sportlikul mitmevõistlusel esindades Eesti Vabariiki

·         Lea Eamets – kogukondliku tegevuse eest

·         Mare Aas – kogukondliku tegevuse eest

·         Oskar Kõnnusaar – kogukondliku tegevuse eest

·         Sirje Pilter – kogukondliku tegevuse ja seenioride lauluvõistlusel eduka osalemise eest

·         Taimi Alamaa – kogukondliku tegevuse eest

·         Valve Koplus – kogukondliku tegevuse ning abivajajate märkamise ja toetamise eest

·         Heli Sepp – kogukondliku tegevuse ning abivajajate märkamise ja toetamise eest

·         Elbu küla mehed – kogukondliku tegevuse eest Elbu küla arendamisel

Autasustamine toimub 24. veebruaril Are Vallakeskuses toimuval Eesti Vabariigi  99. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel.